اعضای هیات علمی
به ترتیب حروف الفبا:


مقداد آینه بند
گروه کامپیوتر www.aynehband.ir
شکوفه براهیمی
گروه عمومی
بیژن جاودان زاده
گروه حسابداری
فاطمه شهبازی
گروه عمومی
راضیه مرادی
گروه برق
سهیلا مقدم
گروه برق