اطلاعیه ها
قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول(فاقد کارت پایان خدمت)
1397/6/26
قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول(فاقد کارت پایان خدمت)
اطلاعیه مهم درخصوص آخرین مهلت انتخاب واحدو حذف و اضافه نیمسال اول 98-97
1397/6/26
اطلاعیه مهم درخصوص آخرین مهلت انتخاب واحدو حذف و اضافه نیمسال اول 98-97
نکات مهم در خصوص انتخاب واحد
1397/6/14
نکات مهم در خصوص انتخاب واحد
اطلاعیه آغاز نیمسال اول 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی پردیس دانشگاهی هندیجان
1397/6/12
اطلاعیه آغاز نیمسال اول 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی پردیس دانشگاهی هندیجان
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1397-98 (شهریه)
1397/6/12
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1397-98 (شهریه)
جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول98-97
1397/6/12
جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول98-97