اطلاعیه ها
نکات مهم در خصوص انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98
1398/11/6
جدول زمانبندي انتخاب واحدو حذف و اضافه نيمسال دوم 99-98
1398/11/6
جدول زمانبندي انتخاب واحدو حذف و اضافه نيمسال دوم 99-98
پیام دکتر آینه بند، ریاست پردیس دانشگاهی هندیجان به مناسبت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی
1398/10/14
پیام دکتر آینه بند، ریاست پردیس دانشگاهی هندیجان به مناسبت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی
جدول زمانبندي حذف و اضافه نيمسال اول 99-98
1398/7/6
جدول زمانبندي حذف و اضافه نيمسال اول 99-98
اطلاعیه ویژه در خصوص ثبت نام با تاخیر داوطلبان تحصیل در دانشگاه هندیجان
1398/7/6
اطلاعیه ویژه در خصوص ثبت نام با تاخیر داوطلبان تحصیل در دانشگاه هندیجان
اطلاعیه شروع نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی هندیجان
1398/6/31
اطلاعیه شروع نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی هندیجان
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در هر مقطع به شرح ذیل می باشد
1398/6/25
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در هر مقطع به شرح ذیل می باشد
انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
1398/6/13
انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
نکات مهم در خصوص انتخاب واحد
1397/6/14
نکات مهم در خصوص انتخاب واحد