اطلاعیه ها
پشتيباني از سامانه آموزشيار
1399/6/25
اطلاعیه برگزاری آزمون تستی آنلاین نیمسال دوم 99-98 مقاطع كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ناپیوسته
1399/5/2
اطلاعیه برگزاری آزمون تستی آنلاین نیمسال دوم 99-98 مقاطع كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ناپیوسته
اطلاعیه برگزاری آزمون تستی آنلاین نیمسال دوم 99-98 مقاطع كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ناپیوسته
1399/5/2
اطلاعیه برگزاری آزمون تستی آنلاین نیمسال دوم 99-98 مقاطع كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ناپیوسته
برنامه امتحانات دروس عملي و بخش عملي دروس عملي- نظري گروه آموزش ابتدائي
1399/4/22
برنامه امتحانات دروس عملي و بخش عملي دروس عملي- نظري گروه آموزش ابتدائي
برنامه امتحانات دروس عملي گروه کامپيوتر
1399/4/21
برنامه امتحانات دروس عملي گروه کامپيوتر
برنامه كلاسها و امتحانات دروس عملي گروه برق
1399/4/21
برنامه كلاسها و امتحانات دروس عملي گروه برق
برنامه كلاسها و امتحانات دروس عملي گروه حسابداري
1399/4/21
برنامه كلاسها و امتحانات دروس عملي گروه حسابداري
اطلاعيه مهم در خصوص برگزاري كلاس ها و امتحانات دروس عملي و عملی ـ نظری (كارگاه – آزمايشگاه – تربيت بدني و ورزش)
1399/4/19
اطلاعيه مهم در خصوص برگزاري كلاس ها و امتحانات دروس عملي و عملی ـ نظری (كارگاه – آزمايشگاه – تربيت بدني و ورزش)
ارتباط با حوزه های مختلف دانشگاه
1399/2/10
ارتباط با حوزه های مختلف دانشگاه
اطلاعيه در خصوص شركت در كلاسهاي مجازي
1399/1/24
اطلاعيه در خصوص شركت در كلاسهاي مجازي
نکات مهم در خصوص انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98
1398/11/6
جدول زمانبندي انتخاب واحدو حذف و اضافه نيمسال دوم 99-98
1398/11/6
جدول زمانبندي انتخاب واحدو حذف و اضافه نيمسال دوم 99-98
پیام دکتر آینه بند، ریاست پردیس دانشگاهی هندیجان به مناسبت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی
1398/10/14
پیام دکتر آینه بند، ریاست پردیس دانشگاهی هندیجان به مناسبت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی
جدول زمانبندي حذف و اضافه نيمسال اول 99-98
1398/7/6
جدول زمانبندي حذف و اضافه نيمسال اول 99-98
اطلاعیه ویژه در خصوص ثبت نام با تاخیر داوطلبان تحصیل در دانشگاه هندیجان
1398/7/6
اطلاعیه ویژه در خصوص ثبت نام با تاخیر داوطلبان تحصیل در دانشگاه هندیجان
اطلاعیه شروع نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی هندیجان
1398/6/31
اطلاعیه شروع نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی هندیجان
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در هر مقطع به شرح ذیل می باشد
1398/6/25
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در هر مقطع به شرح ذیل می باشد
انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
1398/6/13
انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
نکات مهم در خصوص انتخاب واحد
1397/6/14
نکات مهم در خصوص انتخاب واحد