اطلاعیه ها
ip جدید جهت ورود به قسمت انتخاب واحد و مشاهده نمرات
1395/4/1
ip جدید جهت ورود به قسمت انتخاب واحد و مشاهده نمرات
مدارک مورد نیاز جهت تخفیف دو دانشجویی
1394/9/18
مدارک مورد نیاز جهت تخفیف دو دانشجویی
قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال
1394/9/18
قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال
قابل توجه دانشجویان ترم آخری
1394/3/17
به اطلاع کلیه دانشجویان ترم آخری می رساند......
اساتید حق التدریس که متقاضی بیمه می باشند
1393/8/17
به اطلاع اساتید حق التدریس که متقاضی بیمه شدن می باشندمی رساند