اخبار مرکز هندیجان
برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰
1399/6/24
اطلاعیه ثبت‌نام و ورود به دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع كاردانی، كارشناسی و كاردانی به كارشناسی
1397/11/1
اطلاعیه ثبت‌نام و ورود به دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع كاردانی، كارشناسی و كاردانی به كارشناسی
برگزاری مراسم به مناسبت روز دانشجو
1397/9/25
برگزاری مراسم به مناسبت روز دانشجو
اخبار دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان
اخبار سازمان مرکزی