اخبار مرکز هندیجان
زمان حذف و اضافه اضطراري نيمسال اول 97-96
1396/7/24
زمان حذف و اضافه اضطراري نيمسال اول 97-96
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی97-96
1396/6/20
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی97-96
زمان حذف و اضافه اضطراری نیمسال تابستان96-95
1396/4/25
زمان حذف و اضافه اضطراری نیمسال تابستان96-95
اخبار دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان

1395/6/14

1395/6/14
اخبار سازمان مرکزی
جزئیات ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی
1395/2/21
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد جزئیات ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی