اخبار مرکز هندیجان
حذف و اضافه اضطراری نیمسال اول 96-95
1395/7/16
حذف و اضافه اضطراری نیمسال اول 96-95
زمان زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول 96-95
1395/7/3
زمان زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول 96-95
مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان نيمسال اول 96-95 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هندیجان
1395/7/3
مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان نيمسال اول 96-95 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هندیجان
اخبار دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان

1395/6/14

1395/6/14
اخبار سازمان مرکزی
جزئیات ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی
1395/2/21
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد جزئیات ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی