اطلاعیه برگزاری آزمون تستی آنلاین نیمسال دوم 99-98 مقاطع كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ناپیوسته

اطلاعیه برگزاری آزمون تستی آنلاین نیمسال دوم 99-98 مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته

 

کلیه آزمون ها به صورت تستی آنلاین از ۴  لغایت ۲۸ مرداد ماه ۹۹ از طریق سامانه سیدا برگزار می شود