برنامه كلاسها و امتحانات دروس عملي گروه حسابداري

    برنامه کلاسها و امتحانات دروس عملی و بخش عملی دروس عملی- نظری گروه حسابداری 

 

ساعت
تاریخ
نام استاد
مشخصه
نام درس
10-8
30/04/1399
استاد آینه بند
132
کاربرد رایانه در حسابداری (1)
12-10
30/04/1399
استاد آینه بند
27
کاربرد رایانه در حسابداری(2)
14-12
30/04/1399
استاد آینه بند
28
کاربرد رایانه در حسابداری(3)
18-14
30/04/1399
استاد آینه بند
48
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری
12-10
26/04/1399
استاد شهبازی
58
کارآفرینی و پروژه
12-10
24/04/1399
استاد موسوی
34
پژوهش عملیاتی(1)
16-14
24/04/1399
استاد موسوی
36
پژوهش عملیاتی(2)
18-16
24/04/1399
استاد موسوی
41
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
18-16
26/04/1399
استاد غبیشاوی
16
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
12-10
25/04/1399
استاد ملائی
61
زبان تخصصی (2)