اطلاعيه مهم در خصوص برگزاري كلاس ها و امتحانات دروس عملي و عملی ـ نظری (كارگاه – آزمايشگاه – تربيت بدني و ورزش)

  به اطلاع كليه دانشجويان و اساتيد محترم مي رساند كه كلاس هاي عملي(كارگاه ـ آزمايشگاه ـ تربيت بدني ـ ورزش) و قسمت عملي كلاس هاي عملي ـ نظری در بازه ۲۱ تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ طبق برنامه اعلام شده در پورتال دانشجویی دانشگاه برگزار خواهد شد. در اين خصوص رعايت نكات زير ضروی  مي باشد:

 

1- كليه دانشجويان، پرسنل و اساتيد محترم ملزم به رعايت پروتكل هاي بهداشتي و استفاده از ماسك و دستكش بوده در غير اينصورت از حضور آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد.

2- همراه داشتن  کارت دانشجویی و كارت ملي براي كليه دانشجويان الزامي است.

3- نظر به اينكه طبق بخشنامه شماره 7576/1399 مورخ17/04/1399 الزام به برگزاري كلاس ها و آزمون بصورت فشرده می باشد، لذا عدم حضور دانشجو طبق برنامه زمانبندي به منزله غيبت و حذف درس تلقي و فرصت مجددي در اختيار ايشان قرار نخواهد گرفت.

 

جهت مشاهده زمان و ساعت برگزاری کلاس ها و امتحانات به پورتال دانشگاه مراجعه فرمایید.