ارتباط با حوزه های مختلف دانشگاه

قابل توجه کلیه دانشجویان

ارتباط با حوزه های مختلف دانشگاه از طریق ایمیل های زیر امکان پذیر می باشد:

حوزه آموزش:amoozesh.hendijan@gmail.com

حوزه دانشجویی:stdhendijan@gmail.com

جهت انجام امور تسویه حساب، تاییدیه مدرک و...:

mazarei.hendijan@gmail.com