اطلاعيه در خصوص شركت در كلاسهاي مجازي

با سلام و احترام 

با توجه به الزام به برگزاري آنلاين كلاسهاي نظري، لطفا مطابق برنامه انتخاب واحد خود در ساعات كلاسي وارد سامانه آموزش مجازي شده و در كلاسهاي آنلاين شركت نماييد. با توجه به اينكه شركت در كلاسهاي آنلاين از طريق تلفن همراه هوشمند نيز امكان پذير است لذا هيچ عذري براي عدم حضور در كلاس پذيرفته نخواهد بود. بديهي است غيبت بيش از حد مجاز موجب حذف واحد درسي خواهد شد. لينك ورود به كلاسهاي آنلاين : http://lms18.iauec.ac.ir 

براي تمام دانشجويان عزيزسلامتي و موفقيت در سال جديد آرزومنديم.