پیام دکتر آینه بند، ریاست پردیس دانشگاهی هندیجان به مناسبت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

پیام دکتر آینه بند، ریاست پردیس دانشگاهی هندیجان به مناسبت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی:

بسم الله قاصم الجبارین

اینک که ایادی استکبار تاب پذیرش شکست های پیاپی در منطقه از قبیل سوریه و عراق و یمن را نداشتند، دست به دامان شیطان بزرگ برای شهادت یکی از شریف ترین یاران مهدی موعود(عج) شده تا به خیال خام خویش بتوانند خللی در حرکت انقلابی مردمان مسلمان ایران زمین وارد کنند.

یقینا این قهقهه های مستانه دشمنان بزودی به ناله های ثبت شده در تاریخ مبدل خواهد گشت، لذا شما عزیزان دانشجو با جهاد در سنگر دانش و پژوهش مسئولیت سنگین بار علمی این پیشرفت در راه این شهید سرافراز را بر عهده دارید که خون این شهید، با قلم های شما دانشجویان، شکوفه های رنگین درخت انقلاب را همانند آینده این مرز و بوم به بهاری سرسبز ختم خواهد نمود.

مقداد آینه بند

ریاست پردیس دانشگاهی هندیجان