اطلاعیه ویژه در خصوص ثبت نام با تاخیر داوطلبان تحصیل در دانشگاه هندیجان

اطلاعيه ويژه در خصوص ثبت نام با تاخير داوطلبان تحصيل در دانشگاه هندیجان با توجه به اتمام مهلت ثبت نام بدون آزمون مقاطع كارداني و كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي از طریق سایت مرکز آزمون، متقاضيان ثبت نام مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 06/07/98 جهت ثبت نام حضوري به واحد آموزش دانشگاه آزاد اسلامي هندیجان مراجعه نمايند. قابل ذكر است اين مهلت قابل تمديد نمي باشد.