اطلاعیه شروع نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی هندیجان

قابل توجه اساتید محترم هیات علمی، مدرسین و دانشجویان

به اطلاع می‌رساند شروع کلاس‌های نیمسال اول 99-98 تاریخ 98/06/23 می‌باشد مستدعی است موضوع برگزاری کلاس‌های درسی جدی گرفته شود و تاکید می‌گردد که حضور و غیاب از تاریخ مذکور به صورت مستمر بوده و حضور اساتید و دانشجویان در کلاس‌های درسی الزامی می‌باشد.