انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

 به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 از روز چهارشنبه 98/06/13 لغایت روز پنج شنبه 98/06/21 برگزار     می گردد. دانشجویان در بازه زمانی مذکور انتخاب واحد نمایند.

لازم به ذکر است شروع کلاسها از تاریخ 98/06/23     می باشد.