قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول(فاقد کارت پایان خدمت)

(قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول(فاقد کارت پایان خدمت به اطلاع آن دسته از دانشجویان مشمول نظام وظیفه که سنوات مجاز تحصیل آنان به پایان رسیده است می‌رساند جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل فقط تا پایان شهریور 1397 مهلت دارند به کارشناس رشته مراجعه و مجوز لازم را اخذ نمایند. در غیر این صورت از ادامه تحصیل آنان جلوگیری به عمل خواهد می‌آید.