اطلاعیه آغاز نیمسال اول 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی پردیس دانشگاهی هندیجان

قابل توجه اعضا محترم هيات علمي، مدرسين مدعو و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي پردیس دانشگاهی هندیجان به اطلاع مي رساند شروع كلاسهاي نيمسال اول 98-97 روز شنبه مورخ 24/06/97 مي باشد. تاكيد مي گردد كه حضور و غياب از تاريخ مذكور بصورت مستمر بوده و حضور اساتيد و دانشجويان محترم در كلاسهاي درسي الزامي مي باشد.