اطلاعیه برگزاری مراسم به مناسبت روز دانشجو

 قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان گرامی

دانشگاه در نظر دارد به مناسبت روز دانشجو مراسمی را در روز سه شنبه مورخ97/09/20 در محل دانشگاه برگزار نماید لذا از تمامی دانشجویان و اساتید گرامی جهت حضور در این مراسم دعوت به عمل می آید.