تغيير ساعت امتحانات مورخ 24/03/96

به اطلاع کليه دانشجويان محترم مي رساند که با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 96-95 و به منظور بهره گيري از رحمت الهي در شب هاي ليالي قدرساعت برگزاري امتحانات در روز چهارشنبه 24/03/96 به شرح ذيل مي باشد: از ساعت 8/30 به 10