حذف و اضافه اضطراری نیمسال اول 96-95

قابل توجه کلیه دانشجویان

زمان حذف و اضافه اضطراری نیمسال اول 96-95 روز یکشنبه مورخ 95/07/18 می باشد. لازم به ذکر است با توجه به حذف شدن برخی از دروس به علت به حد نصاب نرسیدن، دانشجویان می بایست در تاریخ مذکور به پروفایل خود مراجعه نموده و برنامه جدید را  دریافت نمایند. برنامه های قبل از این تاریخ فاقد اعتبار می باشد.