برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول 96-95

کلیه دانشجویان عزیز جهت انتخاب واحد در زمان تعیین شده به پرو فایل شخصی خود مراجعه نموده و انتخاب واحد نمایند.

بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال اول 96-95 از تاریخ 95/06/22 لغایت 95/06/25 و شروع کلاسها 27 شهریور ماه می باشد.

ضمنا به اطلاع می رساند انتخاب واحد خارج ازموعد قانونی امکان پذیر نمی باشد.