راضیه مرادی

راضیه مرادی

مشخصات فردی :

راضیه مرادی

متولد: گچساران ایمیل:moradi_raziyeh@yahoo.com    

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشکده

دانشجوی دکتری

مهندسی برق- الکترونیک

دانشگاه آزاد شیراز

سوابق علمی پژوهشی

  • تألیف کتاب Get Started With Electronic
  • ارایه مقاله representation of a new filter to improve Iris segmentation in identity recognition systems  در کنفرانس بین المللی ICSMO

سوابق کاری

مدت زمان

محل کار

نوع فعالیت

از6/86   تا 6/87

(شیراز)MRI  بیمارستان

مهندس پزشک

از4/90   

دانشگاه آزاد هندیجان

هیأت علمی

مهارت های عمومی و تخصص ها

·       تسلط به نرم افزارهای Office(…,Power point,Exel,Word)

·       تسلط به نرم افزارهای مهندسی برق (silvaco,matlab,comsolو...)

·      تسلط نسبی به زبان انگلیسی

  • دارای مدرک بین المللی اتوماسیون صنعتی توسط PLC
  • گذراندن دوره بین المللی آشنایی با ساختار و عملکرد تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق،اصول مهندسی،طراحی و سایزینگ بر اساس استانداردهای API,ISA