بیژن جاودان زاده

 

                                    خلاصه ای از سوابق تحصیلی و پژوهشی بیژن جاودان زاده  

 

مشخصات فردی:                                                                                           

                                 نام :   بیژن            نام خانوادگی:    جاودان زاده          نام پدر:    محمد   

        

وضعیت تحصیلی:

رشته تحصیلی:         حسابداری

کارشناسی :             دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی ارشد:       دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

فعالیت عقیدتی:

1-     عضویت در بسیج اساتید

   فعالیت آموزشی

1-     عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد مرکز هندیجان از سال 1389 تا کنون

2-    مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اهواز دروس حسابداری از سال 1385 تا کنون

3-   مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز دروس حسابداری ( یک سال)

4-    مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال 92 تا کنون

فعالیت پژوهشی

1-     ارائه مقاله در مجله حسابرس عنوان بررسی ساختار سرمایه با عملکرد مالی شرکت ها

2-    مقاله بررسی رابطه قرارداد روانشناختی با کیفیت حسابرسی در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی

3-   مقاله نقش حسابداری مدیریت در عملکرد سازمان های ایرانی

4-    مقاله بررسی رابطه قرارداد روانشناختی با رفتارهای حرفه ای حسابرس در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی

فعالیت اجرایی

  1. مدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هندیجان از سال 90 تا کنون
  2. مدیر گروه حسابداری دانشگاه پیام نور مرکز اهواز ( یک سال)